Okolí Krapické stodoly je plné polí, lesů, rybníků. Z Krapic do Františkových Lázní to máte necelé 4 km, ideální na pěší procházku do lázeňského města po oblíbené vycházkové trase Dvoreček – Františkovy Lázně – Krapice. S otevřenou náručí vítáme i cyklisty a v zimním období běžkaře, pro které máme vyhrazenou bezplatnou úschovnu. 

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně jsou nejmenšími lázněmi západočeského lázeňského trojúhelníku. Byly založeny roku 1793 a dodnes si uchovávají ráz komorního lázeňského města z přelomu století. Jejich půvab podtrhuje ucelená klasicistní architektura lázeňských budov i pavilonů.

Mírné klima podhorského charakteru, okolní lesy a udržované městské parky i sady, to vše podporuje léčebné a posilující účinky proslulé kyselky i zpříjemňuje pobyt lázeňským hostům i návštěvníkům. Ve Františkových Lázních se nachází 23 léčivých minerálních pramenů kvalitních, silně zásaditých kyselek, slatina a přírodní vývěry zřídelního plynu jsou využívány k léčbě cév, srdce a ženských chorob.

Odpočíváte aktivně? Pak je zde pro vás minigolf, fitness, solárium, tenis, půjčovny horských kol nebo si můžete zarybařit. Kulturní vyžití zajistí divadlo, kino, kolonádní koncerty, pravoslavný chrám sv. Olgy nebo Lázeňské hudební léto a Literární Františkovy Lázně.

Cheb

Cheb patří k nejstarším městům v České republice – jeho historie sahá prokazatelně až do 11. století. Hned následující století zanechalo na tváři města výraznou stopu v podobě románského hradu – císařské falci (jediné v ČR) – a dvoupatrové kaple sv. Erharda a Uršuly, jež nechal vybudovat Friedrich Barbarossa.

V městské zástavbě nejvíce vyniká malebné náměstí s charakteristickými sedlovými střechami domů a hrázděným Špalíčkem či gotický farní chrám sv. Mikuláše a Alžběty. Starobylý dům čp. 3 (budova Chebského muzea) proslul jako místo, kde byl v roce 1634 zavražděn císařský generallissimus Albrecht z Valdštejna.

Také v současnosti je zde patrné prolínání různých kultur, díky kterému se Cheb stal přirozeným a živým centrem euroregionu Egrensis.

SOOS

Rezervace leží 6 km od Františkových Lázní. Byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha, přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách.

Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to „měsíční” krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí.

V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.

Hrad Seeberg

Nachází se v obci Ostroh 5 km od Františkových Lázní směrem na Aš. Hrad Seeberg byl po svém založení jedním z vojenských opěrných bodů, které vytvářely zázemí při německé kolonizaci Chebska.

Původní románský hrad zde stál pravděpodobně již koncem 12. stol., první písemná zpráva je však až z roku 1322. Ludvík Bavorský tehdy zastavil hrad a celé Chebsko Janu Lucemburskému za příslib pomoci při jeho kandidatuře na císařský trůn. Po nevyplacení zástavy se stal majetkem Koruny české.

Nový Drahov a Doubrava

Chcete se projít po malebné vesničce, v níž si budete připadat jako v dávných dobách? Jen 5 km od nás se nachází Nový Drahov s vesnickými usedlosti z 18. a 19. století. Krásnou lidovou architekturou se pyšní také o něco vzdálenější Doubrava. Obě místa jsou vesnickou památkovou rezervací.

Lesopark Amerika

Lesopark Amerika se rozkládá kolem stejnojmenného rybníku a přímo navazuje na františkolázeňské parky.

Celá oblast s udržovanou sítí lesních cest a odpočívadel slouží především jako relaxační místo pro pacienty a návštěvníky Františkových Lázní. U rybníka je pláž a půjčovna loděk, na břehu byla v roce 1898 postavena ve stylu chebských hrázděných staveb romantická výletní restaurace, výletní atmosféru zpestřuje také zoopark.

Z centra Františkových Lázní sem tak dojdete příjemnou procházkou nebo můžete využít oblíbeným mikrovláčkem.

Faunou i florou lesoparku vás provede 2 km dlouhá naučná stezka.

V létě si můžete také užít jízdu na lodičkách i přírodní koupání.